مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً لِأَخيهِ وَقَعَ فيها
Chi scava una fossa per suo fratello, egli ci cade dentro

Frasi e Proverbi

 

 

 

 

Il tuo nome in arabo