ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Esercizio 4.1 - Pronomi isolati e comprensione testo      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       3° Liv. #10 - Applicazione sui dimostrativi "questo e questa"       Il tuo nome in Arabo - Fabrizio      8.6.2. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Art. recenti      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      #53-Corso CONTINUO di Arabo - un pò di numeri e nuove parole      Il tuo nome in Arabo - Veruska      Palestina - فلسطين      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      Il tuo nome in Arabo - Federica      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Oggi è Lunedì      Partiamo da zero II       ألضمائر في اللغة الايطالية      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Buongiorno a tutti      Oman - عُمــــان      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Insalata di cetrioli con yogurt      L'Arabo Leggero #5      Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       2.5.2- Sukun - سُكون      Qual è la differenza tra :      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Giacomo     

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download