أللغة الإيطالية هي من اسهل اللغات من حيث اللفظ , فكلماتها سهلة التدريج و هي لغة جميلة و موسيقية و مرنة ومما يجعلها اكثر سهولة انها تشبه

Oggi vi propongo una ricetta molto croccante e squisita, sono le frittelle di cavolfiore palestinesi, buonissime.

La ricetta:

     Cavolfiori, prezzemolo, cipolla, pangrattato + farina, uova, sale e pepe e spezie a piacere.

      Proseguiamo con le nostre lezioni sui numeri arabi, e per l'esattezza parliamo dei numeri puri e cioè le cifre, mi auguro che dalla lezione precedente voi abbiate imparato i primi dieci numeri che sono 

واحِد - إثنان - ثَلاثة - أربَعة - خَمسة - سِتَّة - سَبعة - ثَمانية - تِسعة - عَشَرة

mentre lo zero si dice صِفر

Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto-dal vivo

 
  Potete scaricare da qui sotto i libri per seguire le lezioni

#40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione dal vivo

 

#37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi dal vivo

 

 

Nella lingua araba esiste uno ed uno solo articolo determinativo, date le seguenti frasi:

  • اشتَرَيْتُ كِتاباً مِن المَكتبةِ العِلميَّة.

  •  هذهِ سَيَّارَةٌ جَميلَة.

  • شارَكَ صَديقي في حِوارٍ عَن الحَربِ العالَميَّةِ الاولى.

  • مُفتاحُ الخزانَةِ في جَيْبِك.

  • أعْطِني ناياً وَ غَنّي.

    Un cerchietto posto sopra la lettera corrisponde all'assenza di vocale, questo segno viene chiamato “sukun” سُكون che vuol dire in arabo silenzio, quiete e assenza di moto.

#28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام dal vivo

 

 

Questo video è stato fatto da una che studia l'arabo, potete ascoltare la sua pronuncia e conforntarla con la vostra, e se avete voglia di vedere un vostro video (preferibilmente breve 5- 10 minuti) potete inviarcelo sia nel sito sia nel nostro canale youtube, potete anche segnalare la vostra volontà nel forum e vi sarà dato l'indirizzo al quale spedire i vostri video.

Il primo video riguardante gli aggettivi qualificativi in lingua araba.

Che cosa sono. come si dicono e come si usano?

Questi video vi spiegheranno tutto questo.

 

Frasi e Proverbi

 

 

 

 

Il tuo nome in arabo