٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      4.2- Scriviamo le lettere      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       #24-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun"      2-Le vocali Lunghe       Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      La ricetta del Hummos      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      Algeria - ألجزائر      3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Partiamo da zero I      4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       Sudan - ألسودان      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Statistiche Quiz e Punti Credito      2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari      Il tuo nome in Arabo - Rosario      Somalia - الصّومال      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.1. Struttura del Verbo Arabo      1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      L'Arabo Leggero #3      7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Verde - Arancione - Blue . Come funziona il sito?      8.6.2. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      Benvenuti, ecco le novità...      Emirati Arabi Uniti - ألإمارات العربية المتحدة      Frittelle di cavolfiore palestinesi       6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      Guarda e leggi - Italia (video)      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها      

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

 

Nome immagine: 10670012_10204003433717647_1989991280339757174_n.jpg
Formato immagine: 537 x 448
Dimensione Immagine: 28.37 kB
Download 
Powered by Phoca Gallery
10670012_10204003433717647_1989991280339757174_n
Classificazione: 0 / 0 Voto  
Solo gli utenti registrati e loggati possono votare questa immagine

 

Powered by Phoca Gallery

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download