١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Benvenuti, ecco le novità...      L'Arabo Leggero #5      3° Liv. #04 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       Il tuo nome in Arabo - Marco      2.1.2- Scriviamo le lettere      Il tuo nome in Arabo - Valentino      8.1. Paradigmi Arabi      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       3.0.B- Differenza Tra Numero (عَدَد) e Cifra (رَقَم)      Il tuo nome in Arabo - Francesco      2° Liv. #15 - C. C. L. A. - Preposizioni genitive      Giordania - ألأُردُن      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      #11- Pronomi staccati (isolati) singolari       7.1.B. Il Verbo Aumentato - ألفِعلُ ألمَزيد      3° Liv. #23 - La mia famiglia (fratello, sorella, genitori, zii e nonni)      8ª Lettera dell'alfabeto arabo - دال - Dāl      Il tuo nome in Arabo - Giorgia      Oman - عُمــــان      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       Il tuo nome in Arabo - Paola      2-Le vocali Lunghe       Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      3.4.1- I Numeri Arabi      Un verbo al giorno - دَرَسَ - Studiare      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Il tuo nome in Arabo - Valentina      Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Quarto gruppo di lettere ...      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Il tuo nome in Arabo - Grazia     

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

 

Nome immagine: federico.jpg
Formato immagine: 3508 x 2480
Dimensione Immagine: 636.79 kB
Download 
Powered by Phoca Gallery
Il tuo nome in Arabo
Classificazione: 0 / 0 Voto  
Solo gli utenti registrati e loggati possono votare questa immagine

 

Powered by Phoca Gallery

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download