٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Perle di saggezza - Il tradimento      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      6.11- Aggettivi Dimostrativi      Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo      Chiara legge un dialogo ... (2)      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      Buon fine settimana      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       Lotteria della Liberazione      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       Buongiorno a tutti      Comore - جزر القمر      2.5.2- Sukun - سُكون      Il tuo nome in Arabo - Grazia      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      5ª Lettera dell'alfabeto arabo - جيم - Jīm      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Galleria Frasi Utili      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Oggi è Giovedì      Il tuo nome in Arabo - Marina      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Il tuo nome in Arabo - Aldo      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       I colori in lingua araba - ألألوان       23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      Tunisia - تونِس      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Lotteria del 1° giugno 2015      Oggi è Mercoledì      I soldini di Juha - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo       Qatar - قطر      #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      2.6.1- Nunazione - تَنوين      3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      6.01- Sistema Grammaticale Arabo      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية      

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Nome immagine: rosario.jpg
Formato immagine: 3508 x 2480
Dimensione Immagine: 630.68 kB
Download 
Powered by Phoca Gallery
Il tuo nome in Arabo
Classificazione: 0 / 0 Voto  
Solo gli utenti registrati e loggati possono votare questa immagine

 

Powered by Phoca Gallery

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download