الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      L'Arabo Leggero #5      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      I soldini di Juha - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo       L'Arabo Leggero #1      Orario preferito per le dirette youtube!      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      Egitto - مِصر      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       Lettura e traduzione di un testo - arabo/italiano - Al- Jahiz      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      Art. Prof.ssa De Luca      Quinto gruppo di lettere ...       E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      ألضمائر في اللغة الايطالية      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       2° Fascicolo - A casa mia - في البيت      Tutti i risultati      Il tuo nome in Arabo - Giorgia      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      3.1.B- I Numeri Arabi      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      Il tuo nome in Arabo - Graziano      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Perle di saggezza - Il sorriso       Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Verifica di dettato arabo 2      2.1.2- Scriviamo le lettere      Vuoi guadagnare 1000 P.C. ?      Buon fine settimana      La ricetta del Hummos     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

  Una bellissima poesia del poeta iracheno Ahmad Essafi Ennajafy, in cui esprime la bellezza dell'essere liberi, e il sapore della libertà, anche se non si ha niente.

Due usignoli si incontrano in un giardino, uno in una gabbia dorata e l'altro è libero.

طَعْمُ الحُرِّيَةِتلاقَى بروضٍ بُلبلانِ، فواحِدٌ               لَهُ قَفَصٌ قَدْ نيطَ بالفَنَنِ الأعْلى

لَهُ حَوْلَهُ ما يَشْتَهي مِن فَواكِهٍ           وحَبٍ وعَيْشٍ يَجْمَعُ الرَّيَّ وَالأَكْلا

وَ ثانٍ طَليقٌ باحِثٌ عَنْ غِذائِهِ          إذا لَم يَجِدْهُ يَغْتَذي الشَّمْسَ والظِّلَّا

فَناداهُ ذو العَيْشِ الرَّغيدِ ألا ابْتَدِرْ    إلى قَفَصٍ أُشْرِكُكَ في عِيشَتي المُثلى

إلامَ طَوافٌ مُزْمِنٌ وَتَشَرُّدٌ                 ولَمَّا تَذُقْ أمْنَاً نَهاراً وَلا لَيلا؟

وأرْقُدُ مِلءَ العَيْنِ لَم أخْشَ صَائْداً       وَلا أخْتَشي نِسْراً وَلا أتَّقي نَصْلا

أُقَضِّي نَهاري بَيْنَ رقْصِِ إلى غِنا    كأنَّ الغِنا وَالرَّقْصُ لي أصْبَحَا شُغْلا

هَلُمَّ لِحُلْوِ العَيْشِ، قَال رَفِيقُهُ :        صَدَقْتَ, ولكِنْ  طَعْمُ حُرِّيَّتي أحْلى

  Potete seguire il video qui sotto

 

Se avete nel vostro cellulare un lettore codice QR, potete puntare sull'immagine seguente per seguire l'evento su Facebook

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download