ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      7.1. Struttura del Verbo Arabo      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      Sudan - ألسودان      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      2° Liv. #20 - C. C. L.- Dimostrativo vicino e lontano - il passato - dal vivo      3.2.B- I Numerali Cardinali - da 11- 19      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Un verbo al giorno - قَرَأَ - Leggere      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      2° Liv. #11 - C. C. L. A. - Parti del corpo e avverbi + verifica      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      Il tuo nome in Arabo - Massimo      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Libia - ليبيا      L'Arabo Leggero #3      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      Il tuo nome in Arabo - Giuseppe      Lotteria della Liberazione      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       8ª Lettera dell'alfabeto arabo - دال - Dāl      Vuoi guadagnare 1000 P.C. ?      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria - giochi sportivi      Come funziona il sito?      Il tuo nome in Arabo - Susanna      Il tuo nome in Arabo - Luisa      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       7.5- Un verbo al giorno - Playlist      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Come usare il vocabolario arabo      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Il tuo nome in Arabo - Fabio      Galleria Frasi Utili      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      Algeria - ألجزائر      #19- La lettera " mim ميم "      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

أن تضيء شمعةً صغيرةً خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام
Meglio accendere una candelina che passare la vita a maledire il buioAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download