اهلا و سهلا بكم في درس جديد

 Essere - Avere - Chiamarsi - Stare تمارين على الافعال

 تابعونا في الفيديو

Potete scaricare da qui sotto i libri per seguire le lezioni

Files:
Name Creato Dimensione Downloads    
Lingua Araba 1° Semestre Data 2014-01-22 Dimensioni del File 5.51 MB Download 212 Scarica

Lingua araba 2° semestre Data 2014-01-21 Dimensioni del File 2.03 MB Download 50 Scarica
 

Frasi e Proverbi

 

 

 

 

Il tuo nome in arabo